• Reset

“Een hedendaags én toekomstgericht stadsvernieuwingsproject

Vanop de R40, net voor station Dampoort en in de richting van de Gentse haven, ziet iedereen op de derde verdieping van het Quantum Building drie letters staan: evr. Het Gentse architectenbureau tekende zelf het duurzame kantoorgebouw waar ze thuis zijn en het is hier dat het residentiële luik van Jardin G. vorm en inhoud kreeg.

Niels Baeck, architect en partner bij evr-architecten, laat net voor het bouwverlof zijn licht schijnen op het stadvernieuwingsproject in de Bloemekenswijk. “Jardin G. ligt in de 19e-eeuwse gordel rond Gent. Die wordt historisch gekenmerkt door een relatief intense bebouwing in de schaduw van de plaatsen waar destijds de tewerkstelling te vinden was. Dat is een gegeven. Willen we daar hedendaagse stadsvernieuwing integreren, dan moeten we zowel in de residenties als in de onmiddellijke omgeving naar openheid streven. In het geval van Jardin G. heeft het centrale, nieuwe buurtpark van 2000 m² daarin een cruciale functie die wordt versterkt door de eromheen geplaatste gebouwen.”

Drie residenties​

De plannen komen op tafel en de drie residenties die samen met het buurtpark Jardin G. vormen, blijken eigenheid en een aantal specifieke functies te bezitten. Niels Baeck: “Residentie 1 koppelt wonen aan werken, door de aanwezigheid van een apart bereikbaar logistiek pleintje dat toegang geeft tot vier ateliers. Deze ‘maakplaatsen’, waar lokale economie een vaste stek kan krijgen, bevinden zich achter het woongedeelte. Dat bestaat uit drie lagen appartementen rond twee kernen. Doordat het logistiek pleintje naast het tramspoor een eigen doorsteek krijgt naar de poorten van de ateliers, beïnvloeden de woon- en de werkfunctie elkaar niet. Parking voor de wooneenheden is ondergronds te vinden. De helft van deze woonunits kijkt uit over de tuin van het Guislainmuseum, de andere helft houdt uitzicht op het buurtpark in Jardin G., waardoor je naast wonen en werken ook de leef- en ontspanningsfunctie vlakbij houdt. De tramlijn begrenst deze eerste residentie aan de westkant. Om eventuele geluiden te minimaliseren kiezen we aan die zijde voor raamdeuren. Niet te overdadig maar ruim genoeg om nog van de avondzon te blijven genieten.”

Net om de hoek, of enkele tientallen meters door het park, staat het tweede en grootste gebouw. “Al blijft het aantal lagen ook hier bewust beperkt. Residentie 2 heeft inderdaad een doorsteek richting park. Die is ruim gehouden, met links en rechts toegang tot de appartementen, waardoor hier een constant gebruik en een logische passage ontstaat. De doorzonwoningen in deze tweede residentie zijn uitgerust met in- en uitpandige balkons. Dat creëert een verticale geleding in een anders overwegend horizontaal, lang gebouw én het heeft als extra troef dat je als bewoner over de mogelijkheid beschikt de buren te groeten of je wat op de achtergrond terug te trekken, afhankelijk van de voorkeur op dat moment.”

Geen vlakke gevels dus, geen eeuwig-doorlopende visuele elementen, wel variatie en afwisseling. Dat idee keert een derde keer terug in de acht rijwoningen die samen het laatste residentiële luik van Jardin G. vormen. “De acht gezinswoningen beschikken allemaal over een private, zuidgerichte tuin en werden in een getrapte figuur geplaatst zodat nooit een gesloten of besloten indruk ontstaat. Het gevoel van openheid, van ruimte, blijft zo in elk van de drie onderdelen sterk aanwezig. Ongeacht waar je je als bewoner of bezoeker van het buurtpark bevindt.”

“Duurzaamheid start – zeker wanneer het over stadsvernieuwing gaat – bij de mens. Bij sociale duurzaamheid. Vandaar de diversiteit in woongelegenheid binnen Jardin G., met opties voor uiteenlopende budgetten.”

Niels Baeck

Duurzaam in elke betekenis

“Wij zijn 20 jaar bezig met duurzaamheid in architectuur. Een lage milieubelasting en energiezuinigheid staan daarbij centraal, al bekijken we dat duurzaamheidsbegrip bij evr-architecten nog een pak breder: het start bij de mens. Bij sociale duurzaamheid. Vandaar de diversiteit in woongelegenheid binnen Jardin G., met opties voor uiteenlopende budgetten. Ook de gezinsvriendelijkheid mag je in dat kader bekijken: het park, waarin een duidelijk spelelement vervat zit, houdt het voor alle leeftijden aantrekkelijk.”

Daarnaast gaat vanzelfsprekend een pak aandacht naar elke andere invulling van het begrip ‘duurzaamheid’. Niels Baeck: “Jardin G. is een gasvrij project, zonder fossiele brandstoffen dus, en in de gebruikte materialen kiezen wij voor ‘lokaal’. De bakstenen komen bijvoorbeeld uit de buurt en dat is een zeer bewuste keuze om de milieu-impact te beperken: je kan geen duurzaam project realiseren als de ecologische voetafdruk waanzinnig is. Wij benaderen duurzaamheid altijd vanuit die brede, allesomvattende visie, waarin ook een juiste inplanting, circulariteit en bijvoorbeeld een minimaal beheer passen. Jardin G. is zo ontworpen dat een toekomstige uitbreiding van het park altijd een optie blijft, afhankelijk van wat men in de buurt nog voorziet of plant. Tel daar nog bij dat elke individuele wooneenheid over een eigen warmtepomp beschikt en dat een E-peil van 30 hier de norm is, en je weet dat Jardin G. een hedendaags stadsvernieuwingsproject is waarin meteen ook een duidelijk toekomstperspectief vervat werd.”

Als investeerder bent u op zoek naar een betrouwbare partner die garanties biedt voor een maximaal rendement. Wij stemmen ons vastgoed af op de vraag die leeft in de markt.

Als investeerder bent u op zoek naar een betrouwbare partner die garanties biedt voor een maximaal rendement. Wij stemmen ons vastgoed af op de vraag die leeft in de markt.

CORES DEVELOPMENT

Mechelsesteenweg 176

2018 Antwerpen

info@coresdevelopment.be

Ontdek meer
over Jardin G.

Geïnteresseerd? Wenst u een afspraak?